1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
۳۰/۰۶/۱۳۹۳, ۱۰:۴۲
2014-09-21-06-12-30
۳۰/۰۶/۱۳۹۳, ۱۰:۳۰
2014-09-21-06-00-181) مبارزه با گونه های مضر جانوری از جمله  جوندگان و بند پایان : کنترل هورمونی فرایند های فیزیولوژیکی رشد در گونه های مضر، شناخت فرمون ها 2) تهیه کیت...
۳۰/۰۶/۱۳۹۳, ۱۰:۲۸
2014-09-21-05-58-19افزایش شناخت ما از گونه های جانوری امکان مطالعات میان رشته ای کاربردی را بیش از پیش فراهم ساخته است. تاکنون بیش از یک میلیون گونه جانوری شناسایی شده است....
۲۴/۰۹/۱۳۹۲, ۲۱:۰۴
contact-us-faنشانی: مشهد، ميدان آزادي، پرديس دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم پايه، مرکز پژوهشی جانورشناسی کاربردی تلفکس:...
۲۴/۰۹/۱۳۹۲, ۲۰:۵۰
facilities فضای فیزیکی (متراژ) امکانات کتابخانه 30 متر مربع تعداد کتب فارسی 260 تعداد کتب غیر...