درباره مرکز


 افزایش شناخت ما از گونه های جانوری امکان مطالعات میان رشته ای کاربردی را بیش از پیش فراهم ساخته است. تاکنون بیش از یک میلیون گونه جانوری شناسایی شده است. سلسله ی جانوران به عنوان بزرگترین سلسله در دنیای جانداران بخش مهمی از هستی شناسی ذخایر ژنتیکی طبیعت را تشکیل می دهد و نقش مهمی در کار آفرینی و تولیدات غذایی، صنعتی و بهداشتی دارد.

ایران با تنوع اقلیمی و گسترش جغرافیایی دارای تنوع گونه ای قابل توجه در محیط های آبی و خشکی است و از ذخایر ژنتیکی ارزشمندی برخوردار است که می تواند زمینه ساز تولیدات ارزشمند بر اساس مطالعات جانور شناسی کاربردی باشد. سرمایه گذاری برای پژوهش در این زمینه می تواند بخش قابل توجهی از نیاز های کشور را در زمینه های مختلف صنعت، بهداشت، تغذیه، کشاورزی و محیط زیست تامین کند. جانوران با توجه به سطح سازمان بندی و توان بالای فعالیت های زیست شناختی، تولیدات زیستی چشمگیری دارند که می تواند به عنوان الگوی تولیدات صنعتی بکار گرفته شوند و استخراج آنها استفاده های کاربردی قابل توجه دارد.

 

 پژوهش در مورد جانوران به عنوان ذخایر ژنتیکی کشور درجهت تامین نیازهای بحش صنعت، کشاورزی و بهداشت یکی از اولویت های روز  ما است. سلسله جانوری دارای حدود 1100000 گونه است که بخش قابل توجهی از آن، زیای کشورمان ایران را تشکیل می دهد و هر گونه با خصوصیات زیستی و تولیدات شیمیایی خاص می تواند مورد استفداه در صنعت، پزشکی، بهداشت و کشاورزی قرار گیرد. 

 

اهداف بلند مدت مرکز پژوهشی به شرح زیر است:

 

1. مطالعه و پژوهش در زمينه سموم جانوری با تاکید بر عنکبوتیان و اهميت جانورشناسی كاربردی در نوروبيولوژی و داروسازی در درمان برخی از بیماری ها در کشور و همچنین تولید حیوانات آزمایشگاهی بی مهره و مهره دار جهت تامین نیاز های اساسی مراکز تحقیقاتی دانشگاهی و پزشکی کشور.

 

2. اصلاح نژاد گونه های وحشی جانوری برای تامین نیاز های آزمایشگاهی و پیراپزشکی.

 

3. تولیدات زیستی جانوری Bioproducts و مطالعه گونه های جانوری به منظور تولید ترکیبات ضد سرطانی از اسفنج ها (مانند  دیسکودرمولید)، مرجان ها (مانند آنالوگ های الودروبین)، آبدردک ها، ماهیان، جوندگان و... .

 

4. مطالعه گونه های شاخص در محیط زیست و بررسی  تنوع ژنتیکی آنها در ایران.

 

5. طراحی و ساخت وسایل مطالعات میدانی و آزمایشگاهی.

 

 

 


بازگشت