کتاب ها

  مقاله پژوهشی در علوم پایه از نگارش تا انتشار
دکتر منصور علی آبادیان، دکتر حسین رجائی (1398)
شابک : ISBN:978-964-386-428-6
برخي از نويسندگان کم‌تجربه، تصور مي‌کنند که نویسندگان حرفه‌اي، نوعي نبوغ ذاتي دارند، نوعي ژن نويسندگي! و يا سال‌هاي درازي را در کشورهاي خارجي صرف گذراندن دوره‌هاي مختلف نويسندگي، زبان و گرامر انگليسي کرده‌اند. ولي پس از انتشار چند مقاله درمي‌يابند که اين تصور غيرواقعي است! هيچ پژوهشگري ژن دانشمندبودن يا نويسندگي ندارد. نوشتن فعاليتي دشوار و وقت‌گير است که نياز به صبر، ممارست و آموختن دارد. اين دشواري گريبان پرکارترين نويسندگــــــان و حتي کســـــــاني را که به زبـــان مادري مي‌نويسند نيز رها نمي‌کند. توانايي نوشتن مقاله نوعي مهارت است که همه مي‌توانند آن‌را بياموزند. شما نيز با داشتن موارد فوق و تمرين مستمر به‌زودي به نويسنده‌اي خوب تبديل خواهيد شد.
  پاسخ‌های ايمنی عليه كرم‌ها
نویسندگان : حسن برجی ، نونا مراد پور (1398)
شابک : ISBN:978-964-386-395-1
علم ایمنی‌شناسی در سال‌های اخیر به‌طور چشمگیری تحول و تکامل یافته و این تغییرات شگرف به‌ویژه در عرصۀ ایمنی‌شناسی انگل‌ها دارای برجستگی‌های خاصی است که قلمرو بس وسیعی دارد و با استفاده از این علم دانش بشر در حوزۀ بیولوژی انگل‌ها و روش بیماری‌زایی آن‌ها تکامل زیادی پیدا کرده و درنهایت در عرصۀ درمان و پیشگیری از بیماری‌ها راهکارهای جدیدی را پیش‌روی پژوهشگران قرار داده است.
با عنایت به طیف وسیع و پیشرفت حیرت‌انگیز این علم که از قابلیت‌های زیادی برخوردار است، کتاب ایمنی‌شناسی کرم‌ها که مشتمل بر مطالب جدید درزمینۀ پاسخ‌های ایمنی بدن علیه نماتودها، ترماتودها و سستودهاست، با سبکی نوین و استفاده از منابع جدید و متنوع به رشته تحریر درآمده است.
  توکسوکارا انگل ناشناخته
نویسندگان : سليا هولند؛ هو اسميت | مترجمان : حسن برجی، افسانه دولت خواه (1397)
شابک - ISBN:978-964-386-383-8
توکسوکارا انگل شایع و ساکن در رودۀ سگ و گربه است که عامل ایجاد بیماری توکسوکاریازیس در انسان می‌شود. این کتاب حاوی مطالب جامعی درزمینه توکسوکارا و توکسوکاریازیس است که توسط متخصصان مختلفی از سراسر دنیا نگارش شده است. مطالعۀ این کتاب برای طیف گسترده‌ای از افراد ازجمله دامپزشکان، پزشکان، زیست‌شناسان و متخصصان بهداشت عمومی و دانشجویان و صاحبان حیوانات خانگی توصیه می‌شود.
  مهره داران کالبدشناسی مقایسه ای، عملکرد، تکامل
نویسنده : کنت وی کاردونگ | مترجمان : منصور علی آبادیان، زین العابدین محمدی (1396)
شابک - ISBN:978-964-386-352-4
کتاب حاضر ترجمه ویرایش ششم کتاب دانشگاهی "مهره داران: کالبدشناسی مقایسه ای، عملکرد و تکامل" نوشته کنت کاردونگ استاد گروه جانورشناسی دانشگاه ایالتی واشنگتن است که سالیان زیادی را به تدریس واحد درسی تشریح مقایسه ای مهره داران و تکامل پرداخته است. از ویژگی های منحصربه فرد کتاب در مقایسه با سایر کتب مشابه، ارائه ارزشمند تحقیقات و دیدگاه¬های جدید جانورشناسی مهره داران و بسط آنها در ویرایش حاضر با رویکرد تلفیقی است. کتاب، ریختشناسی اندام ها و الگوهای ساختاری مهره داران را در چهارچوب تکاملی و تکوینی و الگوی تبارزایی مقایسه میکند.
  اکولوژی میکروبی
نویسندگان : لاری بارتون، دیانا نورثوپ | مترجم : بهار شنهواز (1396)
شابک - ISBN:978-964-386-349-4
کتاب حاضر با تمرکز بر باکتری‌ها و مثال‌های متعدد درباره سایر میکروارگانیسم‌ها، به بررسی اکولوژی میکروبی می‌پردازد. از این‌رو مطالب ارائه شده در کتاب حاضر برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته‌های میکروبیولوژی، اکولوژی یا علوم وابسته به محیط زیست، مناسب است. روش مؤلفان، معرفی مطالـــب پایه، ارائه دیدگاه نسبت به روش‌های مربوط و بحث بر‌هم‌کنش‌های میکروارگانیسم‌ها است.
  مبانی سیستماتیک جانوری
نویسندگان : ارنست مایر، پیترد. اشلوک | مترجمان : امید میرشمسی کاخکی ، جمشید درویش (1394)
شابک - ISBN:978-964-386-142-1
سيستماتيک جانوري يکي از شاخه هاي علم زيست شناسي است که هدف آن شناسايي ، نامگذاري و رده بندي جانوران و بازسازي روابط و خويشاوندي بين آنها در سطوح مختلف سازمان بندي است. بيوسيستماتيک يا سيستماتيک نوين يکي از شاخه هاي جديد است که تنوع زيستي زيست کره را با استفاده از روش هاي جديد ميداني و آزمايشگاهي براي شناسايي ساختار جمعيتي گونه ها و يگانهاي تنوع زيستي تحليل تجربي مي کند و بر اساس ميراث مکتوب سيستماتيک جانوري، فرگشت زيستي و رده بندي فيلوژنتيک يگان هاي تنوع زيستي را به عنوان سيستم مرجع جهاني طبقه بندي مي نمايد.
  فنون سرشماری در بوم شناسی : ( راهنمای عملی شمارش و نمو نه برداری گیاهان وجانوران)
نویسنده : ویلیام ج. ساترلند | مترجمان : محمد جنگجو،منصور علی آبادیان، ریحانه عطاریزدی (1394)
شابک - ISBN:‏‫‬‭978-964-386-310-4
  روشهای تحلیل آماری در بی مهرگان کف زی
نویسنده : ج‍ی‌. ام‌. ال‍ی‍وت‌ | مترجم : منصور علی آبادیان (1384)
شابک - ISBN:978-964-386-063-9
نوشتار حاضر مشتمل بر مطالبی در خصوص روش‌های آماری و انواع نمونه‌گیری از بی‌مهرگان و جانوران کف زی است . این کتاب در قالب 8فصل تنظیم شده‌است : در فصل اول مبانی و مفاهیم اولیه دانش آماری مورد نیاز محققان علوم زیستی همراه با مثال‌های متعدد از جمعتیت بی‌مهرگان آبزی شرح داده شده‌است . فصل دوم به معرفی برخی از اصطلاحات و واژه‌های اساسی در آمار می‌پردازد . فصل سوم به نظریه‌ها و خصوصیات برخی از توزیع‌های شناخته شده ریاضی اختصاصی دارد . در فصل‌های چهارم و پنجم اشکال مختلف توزیع در جمعیت‌ها بررسی شده‌است . در فصل ششم پارامترهای قابل محاسبه برای جمعیت بیان شده در فصل هفتم نحوه انجام مقایسه بین نمونه‌ها بررسی و تبیین شده‌است و در نهایت فصل هشتم به چگونگی طرح ریزی یک برنامه نمونه برداری می‌پردازد .
  تکنیکهای هیستولوژی و هیستوشیمی (نظری و علمی)
نویسنده : ج. ا. کی یرنان | مترجم : ناصر مهدوی شهری (1379)
978-964-6335-76-4