مدرسه تابستانی

 SeasonSchool

از جمله مزایای شرکت در مدارس فصلی:

  • آشنایی با رشته تجربی قبل از انتخاب رشته (ویژه دانش آموزان سال نهم)
  • آشنایی با گرایش های مختلف زیست شناسی برای افراد قبل از انتخاب رشته و ورود به دانشگاه
  • ارتقای کیفیت آموزشی، یادگیری عینی تر علوم زیستی،
  • آموزش مهارتهای عملی و کاربردی
  • ترویج فرهنگ کار گروهی و افزایش روحیه کار جمعی
  • حضور در محیط دانشگاهی و آشنایی با پتانسیل های آن
  • پرورش کارآفرین های موفق آینده و افزایش حس اعتماد به نفس،
  • فضایی برای خلاقیت، نوآوری و نظریه پردازی

 

برای رزرو و پیش ثبت نام در این مدرسه اینجا کلیک کنید.