دستاوردها

photo researchers

گونه های جانوری اساس مطالعات میان رشته ای کاربردی هستند و زمینه ساز تحقیقات مشترک بین متخصصان شاخه های مختلف علوم زیستی، علوم پایه، دامپزشکی، کشاورزی و طب تجربی را فراهم می سازند. سلسله ی جانوران به عنوان بزرگترین و پیچیده ترین آرایه فراگونه ای در دنیا ی جانداران بخش مهمی از ذخایر ژنتیکی و الگوهای طبیعی را تشکیل می دهند. لذا می توانند بستر الگوبرداری، کارآفرینی و تولیدات صنعتی باشند. ایران با تنوع اقلیمی گسترده و برخورداری از زیست سپهرهای آبی و خشکی بسیار متنوع از ذخایر ژنتیکی ارزشمندی برخوردار است که می تواند زمینه ساز فناوری جانورشناسی محور باشد. سرمایه گذاری دراین زمینه میتواند موجب نوآوری در زمینه تولیدات زیستی، فناوری مبتنی بر دانش جانورشناسی ایجاد شرکتها ی اقماری فناوری دانش بنیان شود و از طرق ورود به فن بازارها و جلب همکاری بخش خصوصی وارد مرحله ی تولید انبوه شود.

مرکز پژوهشی جانورشناسی کاربردی با همت شادروان دکتر جمشید درویش و بر اساس موافقت اصولی شماره 49379/4 مورخ 1392/10/4 معاونت محترم آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری با هدف دانش افزایی در زمینه های کاربردی مطالعات میان رشته ای و پاسخ به نیاز دستگاه های اجرایی بر اساس سند چشم انداز و برنامه ششم توسعه کشور با رویکردی پژوهشی تأسیس و با دو گروه پژوهشی ذیل فعالیت خود را آغاز نمود:

  • گروه پژوهشی جونده شناسی
  • گروه پژوهشی نو آوری های جانورشناختی

 

ماموریت اصلی مرکز پژوهشی جانورشناسی کاربردی دانشگاه فردوسی مشهد شناخت دقیق تنوع زیستی گونه های جانوری بر اساس اصول آرایه شناختی و رده بندی نوین به عنوان پشتوانه علمی مطالعات کاربردی دانش بنیان در زمینه جانوران و در ادامه الگوبرداری از گونه های جانوری برای رسیدن به اهداف کاربردی دانش و نظریه پردازی علمی و همکاری با فن بازار های جهانی است.

دستاوردها:

  • کشف و معرفی بیش از 200 گونه بومی و رکورد جدید برای ایران و منطقه
  • چاپ بیش از 300 مقاله در نشریات نمایه برتر بین المللی وچاپ 20 کتاب به زبان انگلیسی و فارسی
  • برکزاری 3 همایش و برگزاری بیش از 30 کارگاه آموزشی توسط پژوهشگران مرکز و متخصصین مدعو داخلی و خارجی.
  • اجرای موفق 10طرح ملی و بین المللی
  • چاپ 15 جلد و 25 شماره "مجله ایرانی بیوسیستماتیک جانوری"Iranian Journal of Animal Biosystematicsو کسب عنوان نشریه برتر در دانشگاه فردوسی مشهد در سال1397 مرکز پژوهشی برتردانشگاهی در استان در سال 97
  • تقدیر از کتاب «روش‌شناسی در بیوسیستماتیک جانوری» در سی و چهارمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی 1397و 1394
  • عضو تاثیر گذار در رشته علوم پایه در سال 1393 ( دکتر درویش)
  • عضو هیات علمی برگزیده آموزشی- در گروه علوم پایه در سال 1393 (دکتر منصور علی آبادیان)